Запис на детски сърдечни тонове

Услуги  Акушерство Запис на детски сърдечни тонове

Индиректен метод за изследване на сърдечната честота на плода с помощта на акушерски монитор по време на бременност (най-рано след 27-28 г.с.) и отделните периоди на раждането.

За целта на това изследване пациентката обичайно е легнала по гръб и леко на ляво. Сърдечната дейност  на плода се регистрира след като на  предната коремна стена на бременната  се постави ултразвуков трансдюсер (пелота). Пелотата се фиксира на мястото, което съответства на гръдния кош на плода, а именно най-плътно допряната му страна до маточната стена, съответно до коремната стена на  пациентка.

С помощта на акушерски монитор могат да се проследяват и записват и маточните контракции.