Акушерство

Ехогрaфски скрининг 11-14 г.с.

Ултразвуково изследване 3D/4D/HD Live

Фетална ехокардиография

Доплерово изследване

Фетална морфология

Запис на тонове