Д-р Миланова

акушерство и гинекология

Завършва Медицински Университет София през 1999 година с отличен успех.
През 2005 година е зачислена като редовен докторант към катедрата по АГ при Медицински Университет София с тема на докторантура „Следтерминна бременност – съвременни аспекти в диагнозата, прогноза и поведение”.
Придобива специалност по Акушерство и гинекология през 2006 година.
До края на 2012 година работи като акушер-гинеколог (ординатор) в клиника „Фетална медицина” към СБАЛАГ „Майчин дом”, София.
Притежава сертификати за 3D/4D ехография – International Academy of Medical Ultrasound (IAMU) – First Visus Course in Bulgaria; Ехографска диагностика в Акушерството и гинекологията; Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерози на маточната шийка.
Има участия в множество национални и международни научни форуми.
Носител на отличие от II Международен конгрес на Съюза на европейските неонатологични и перинатологични дружества (UENPS), Истанбул,Турция – 2010 г.
Член на Български Лекарски Съюз (БЛС), Българското Научно Дружество по Акушерство и Гинекология (БНДАГ), Българска Асоциация по Ултразвук в Акушерството и Гинекологията (БАУАГ), Meждународна асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията(ISUOG).
Автор на над 20 научни публикации в български и чуждестранни научни списания.