Д-р Евтимова, д.м.

детска кардиология

Завършва Медицинска академия – София през1982 година.
От 1983 до 2004 година работи като лекар и преподавател (аспирант, асистент, старши асистент, главен асистент) в Клиниката по кардиология на Катедрата по педиатрия, Медицински университет – София.
Придобива две специалности – Детски болести през 1992 година и специалност Детска кардиология през 1995 година.
През 1987 година специализира детска ехокардиография в Университетските болници на град Лунд и град Упсала – Швеция със стипендия на Световната здравна организация, а през 2000 година и фетална ехокардиография в Royal Brompton Hospital, London.
Носител на научна и образователна степен “Доктор по медицина” със защита на дисертация на тема “Сравнително ангиокардиографско и ехокардиографско проучване на функцията на дясната камера при деца с тетралогия на Фало и пулмонална стеноза с интактна междукамерна преграда”.
От 2006 до 2009 година работи като ехокардиографист (детска и фетална ехокардиография) в Детската болница на University of Chicago.
Притежава Свидетелство за професионална квалификация по Ехокардиография в детската възраст от МУ-София, Сертификат по фетална ехокардиография на ARDMS (American Registry for Diagnostic Medical Sonography), Сертификат по педиатрична ехокардиография на ARDMS (American Registry for Diagnostic Medical Sonography).
Член e на Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Eвропейско дружество по кардиология (ESC), Американско дружество по ехокардиография (ASE), Дружество по диагностичен медицински ултразвук (SDMS), Meждународна асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията(ISUOG).