Д-р Божилов

акушерство и гинекология

Завършва Медицински университет в София през 1978 година.
Хирург с над 30 годишна клинична и преподавателска практика.
Работи като лекар в акушеро-­гинекологично отделение в Общинска болница гр. Ботевград.
През 1984 година придобива специалност Акушерство и гинекология и започва работа като акушер-гинеколог (ординатор) в СБАЛАГ „Майчин дом” София.
Повече от 15 години работи във Втора гинекологична клиника и е ръководител екип в родилна зала.
Преподавател към Среден медицински колеж „Й. Филаретова” град София от 1986 до 2006 година.
Профилиран в областта на Оперативно акушерство, гинекологична хирургия, урогинекология и ендоскопска гинекологична хирургия.
Провел специализации по оперативна гинекология и урогинекология през 1997 година в The General Hospital (AKH) ­ Vienna и University hospital Bonn през 1999 година.
Специализирал ендоскопска гинекологична хирургия през 2000 година в Medical University Innsbruck, Dept. of Gynecology and Obstetrics.
Член на Български Лекарски Съюз (БЛС), Българското Научно Дружество по Акушерство и Гинекология (БНДАГ).