Отстраняване на Синехия

Услуги Детска гинекология Отстраняване на Синехия

Анатомията на външните полови органи на малкото момиче е подобна на тази на възрастната жена с известни разлики, които се обуславят предимно от липсата на хормонална стимулация до пубертета. Най-честата находка, която прави впечатление по време на тоалет е  наличието на ципа между малките срамни устни – синехия.

Тя може частично или изцяло да закрие входа на влагалището и външния отвор на уретрата. В световната практика няма единно становище по въпроса как да се лекува това състояние. В някои страни се практикува експектативно поведение – наблюдава се и се чака спонтанна корекция. В други – се прилагат хормонални препарати за локално приложение, като терапията е с различна продължителност – в зависимост от давността и вида на синехията. А съществува и трети подход: синехиолиза – еднократно отстраняване на синехията, което може да се извърши по различни начини (мануално, инструментално, оперативно) отново в зависимост от вида на синехията.

В България е възприето извършване на  синехиолиза, с която своевременно се отстранява както патологичното състояние, така и нерядко съпровождащите го усложнения (уростаза, уроинфекция).

Най – ниско трвматичен е тъпо-инструменталният подход, за който не е необходима анестезия.

Нашите услуги

Акушерство

...

Още

Детска гинекология

...

Още

Образна диагностика

...

Още

Гинекология

...

Още