Микробиологично изследване

Услуги  Гинекология Микробиологично изследване

Бактериоскопско изследване:

Определя се степен на влагалищна чистота. По време на гинекологичен преглед, след поставяне на стерилен спекулум, безболезнено с бактериологичен тупфер се взема капка от влагалищното съдържимо от горните отдели на влагалищните стени. Изготвя се натривка на предметно стъкло, фиксира се и се оцветява. След микроскопски анализ се определя степента на влагалищната чистота. Първа и втора степен влагалищна чистота по правило са нормална находка, а трета и четвърта степен налагат консултация и лечение от  акушер-гинеколог.

Културелни изследваня:

Това са посевки на специални хранителни среди и дават възможност за точно определяне на микроорганизмите във влагалищното съдържимо.

Нашите услуги

Акушерство

...

Още

Детска гинекология

...

Още

Образна диагностика

...

Още

Гинекология

...

Още