Фетална морфология

Услуги  Акушерство Фетална морфология

Фетална морфология 19 – 23 г.с.

profil
BABY_0010
09.082013_0000

Ехографски скрининг за вродени малформации на плода (препоръчителен срок навършени – 20 г.с.). Това е високо специализирано неинвазивно ултразвуково изследване във втори триместър от бременността за оценка на анатомията и функцията на отделните органи и системите на плода. Диагнозата на голяма част от вродените дефекти и структурни аномалии е възможна в този срок от бременността, но една част от тях, остават недостъпни или изискват по-голям гестационен срок. Изследването се извършва в 2D, 3D/4D режим, като от особено значение са възможностите на ехографската апаратура и степента на квалификацията на лекаря.

четири кухини
fet_morph2
ehok_2

Фетална морфология 28 – 32 г.с.

kys_morph2
fet_morph3
kysa_morph

Допълнителната оценка на феталната анатомия в този срок позволява да бъдат диагностицирани някои дефекти на плода, които се проявяват в по-късните срокове на бременността, независимо от прецизно направения преглед в 19 – 23 г.с. Преценява се и темпът на нарастване на плода. Определя се локализацията и зрелостта на плацентата, количество на околоплодната течност. Изследва се майчино – феталният кръвоток. Провежда се скрининг по отношение на преждевременно раждане чрез измерване на дължината на маточната шийка.

Нашите услуги

Акушерство

...

Още

Детска гинекология

...

Още

Образна диагностика

...

Още

Гинекология

...

Още