Фетална ехокардиография

Услуги  Акушерство Фетална ехокардиография

Фетална ехокардиография е изследване, което се извършва от специалист детски кардиолог и представлява ехографски скрининг за вродени сърдечни малформации.

Това е високо специализирано, ултразвуково изследване, което използва двуизмерна ехокардиография, Доплер и цветно кодиран Доплер за оценка струкурите на сърцето на плода и кръвотока през сърдечните клапи и съдове.

Чрез феталната ехокардиография се откриват и проследяват аномалиите на сърцето и нарушенията на сърдечния ритъм; оценява се сърдечната функция. Този преглед, би могъл да бъде и част от феталнатата морфология или да бъде извършен самостоятелно, като се спази оптималният за него срок – 19-23 г.с.

В определени случаи резултатите от феталната ехокардиография определят срока на раждане, както и начина на раждане- по нормален или по оперативен път.

Нашите услуги

Акушерство

...

Още

Детска гинекология

...

Още

Образна диагностика

...

Още

Гинекология

...

Още