Цитологично изследване, биопсия

Услуги  Гинекология Цитологично изследване, биопсия

citНа цитологично изследване (цитонамазка) подлежат всички жени, които вече водят полов живот, независимо от липсата или наличието на оплаквания.

Цитонамазката т.нар. PAP-тест е приета за скринингов метод по отношение на предрака и рака на маточната шийка и е задължителна част от ежегодния профилактичен гинекологичен преглед.

Изследването е безболезнено, провежда се в гинекологичен кабинет, като оптималният период за това са първите два-три чисти дни от менструалния цикъл (дни без генитално кървене). За целта на изследването е необходимо пациентката да не е извършвала влагалищни промивки или други локални процедури.

Взема се последователно материал от външната повърхност на маточната шийка и цервикалния канал с помощта на памучни тупфери или цитологични четчици (за  предпочитане). По надлежен начин материал се нанася на две отделни предметни стъкла, предварително обозначени, които се  фиксират и оцветяват. Патоанатом поставя своята диагноза след микроскопско изследване на двата препарата, като причислява конкретната цитологична находка към една от петте групи по Papanicolaou (PAP) – това е общоприета класификация в България.

  • I група (PAP I) – нормални клетки.
  • II група (PAP I) – възпалителни изменения, няма атипични клетки.
  • III група (PAP III) – съмнителни клетки с дискариоза, дължащи се на възпалителен или неопластичен процес.
  • IV група (PAP IV) – единични туморни клетки.
  • V група (PAP V) – множество и на групи туморни клетки.

Цитологичното изследване не поставя диагноза, с негова помощ се отсяват цитологично ниско рисковите, здрави жени (PAP I,II), от цитологично сигнализирани жени (PAP III,IV), при които се налага допълнително диагностично уточняване и поредица от изследвания.

Биопсия: Биопсията представлява вземане на тъканен материал за хистологично изследване със специално предназначени щипки.

Колпоскопия: Огледът на маточната шийка през увеличителен стереоскопичен апарат с оптимално осветление се нарича колпоскопия. Колпоскопското изследване е неинвазивен метод за диагноза на предраковите и началните ракови изменения на маточната шийка, както и на заболяванията на вулвата и влагалището. Извършва се в амбулаторни условия.

Нашите услуги

Акушерство

...

Още

Детска гинекология

...

Още

Образна диагностика

...

Още

Гинекология

...

Още