Седмици и месеци през бременността

Седмици и месеци през бременността

Обичайно бременността продължава 280 календарни дни, 40 гестациони седмици и 10 лунарни месеца.

Обичайно бременността продължава 280 календарни дни, 40 гестациони седмици и 10 лунарни месеца, на практика това са 9 календарни месеца. В акушерството е прието продължителността на всяка бременност се измерва в гестационни седмици (г.с.) и лунарни месеци (м.л.). Гестационна – има латински корен от думата геста, която означава бременност. Всеки един лунарен месец има 28 дни, за разлика от календарните месеци, в които дните обичайно са 30 или 31, изключение прави само месец февруари. Ето защо бременността продължава 10 лунарни месеца (10 м.л.) и съответно има 9 календарни.